Healthy workers, thriving companies - a practical guide to wellbeing at work

Back to MSDs and filter
Healthy workers, thriving companies - a practical guide to wellbeing at work

Healthy workers, thriving companies - a practical guide to wellbeing at work

Type of item
Guides & Tools
Country
EU
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA

Description

This guide presents a practical approach to preventing and managing work-related psychosocial risks and musculoskeletal disorders. Tailored to the needs of micro and small businesses, the guide suggests a straightforward five-step process for improving the work environment to tackle these issues.

This guide presents a practical approach to preventing and managing work-related psychosocial risks and musculoskeletal disorders. Tailored to the needs of micro and small businesses, the guide suggests a straightforward five-step process for improving the work environment to tackle these issues.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Neomezeno na určité odvětví
Hazards
Nepřirozené polohy
Práce ve vysokém tempu
Psychosociální rizika / rizika stresu
Opakující se pohyby/práce
Statické polohy – sezení
Statické polohy – stání
Používání zobrazovacích jednotek
Health effects
Bolest zad nebo jejich zranění
Poruchy dolních končetin
Poruchy dolních končetin
Poruchy krku a ramen
Stres
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Prevention measures
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Zapojení zaměstnanců
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Snižování/minimalizace rizika prostřednictvím organizačních opatření, např. snížením počtu vystavených pracovníků, střídáním pracovních úkolů
Odborná příprava / pokyny (pro pracovníky)
Rehabilitace, fyzioterapie atd.
Purpose of the material
Odborná příprava
Obecné informace
Zvyšování povědomí
Hodnocení rizik
Target audience
Zaměstnavatelé
Manažeři
Zástupci zaměstnanců
Bezpečnostní pracovníci
Pracovníci
Priority area
Ennetamine
Psühhosotsiaalsed riskid
Istuv töö
Töötajate mitmekesisus
Year
2018