Germany: Work Programme on MSDs

Back to MSDs and filter
Germany: Work Programme on MSDs

Germany: Work Programme on MSDs

Type of item
Case study
Country
Německo
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

This series of short informative case studies looks at a range of policy level initiatives across Europe and beyond aiming to prevent and manage work-related MSDs. The studies focus on achievements, factors contributing to their success and challenges encountered, and transferability to other sectors and countries.

This series of short informative case studies looks at a range of policy level initiatives across Europe and beyond aiming to prevent and manage work-related MSDs. The studies focus on achievements, factors contributing to their success and challenges encountered, and transferability to other sectors and countries.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Lesnictví a těžba dřeva
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
STAVEBNICTVÍ
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL
Úklidové činnosti
Předškolní vzdělávání
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Hazards
Nepřirozené polohy
Prudké pohyby
Ruční manipulace s břemeny
Opakující se pohyby/práce
Statické polohy – sezení
Statické polohy – stání
Health effects
Bolest zad nebo jejich zranění
Poruchy dolních končetin
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Prevention measures
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Odborná příprava / pokyny (pro pracovníky)
Cvičení
Purpose of the material
Odborná příprava
Upozornění/výstraha
Obecné informace
Zvyšování povědomí
Pokyny
Hodnocení rizik
Target audience
Zaměstnavatelé
Manažeři
Zástupci zaměstnanců
Lékař pracovně lékařské péče
Priority area
Ennetamine
Year
2020