Early intervention and accommodations for upper limb problems — research and data entry work

Typ: 
Case study
Country: 
International
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Popis

This case study highlights the importance of a multidisciplinary approach to tackling musculoskeletal disorders in the workplace. Early intervention (despite the lack of a firm diagnosis) based on risk assessment and trialling new equipment has helped to alleviate discomfort and prevent her symptoms from getting worse.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Vědecký výzkum a vývoj
Nebezpečí: 
Používání zobrazovacích jednotek
Práce se stávající muskuloskeletální nemocí
Health effects: 
Poruchy dolních končetin
Zhoršování stávajícího (chronického) onemocnění
Prevention measures: 
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Snižování/minimalizace rizika prostřednictvím organizačních opatření, např. snížením počtu vystavených pracovníků, střídáním pracovních úkolů
Úpravy po úrazu / nepřítomnost z důvodu nemoci
Úpravy/podpora v případě chronické muskuloskeletální poruchy/nemoci/bolesti
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoby s muskuloskeletální poruchou či nemocí
Purpose of the material: 
Obecné informace
Zvyšování povědomí
Hodnocení rizik
Cílová skupina: 
Všichni (žádná konkrétní cílová skupina)
Priority area: 
Chronická onemocnění
Date of Publication / Year : 
2020