E-fact 9 - Work-related musculoskeletal disorders (MSDs): an introduction

Back to MSDs and filter
E-fact 9 - Work-related musculoskeletal disorders (MSDs): an introduction

E-fact 9 - Work-related musculoskeletal disorders (MSDs): an introduction

Type of item
Guides & Tools
Country
EU
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

This web summary provides information about the factors contributing to MSDs, among others: use of force, repetitive work, work in awkward postures, vibration, work in cold environments, prolonged sitting or standing, levels of stress, autonomy and support from colleagues, individuals' prior medical history, etc. These factors may act uniquely or in combination.

This web summary provides information about the factors contributing to MSDs, among others: use of force, repetitive work, work in awkward postures, vibration, work in cold environments, prolonged sitting or standing, levels of stress, autonomy and support from colleagues, individuals' prior medical history, etc. These factors may act uniquely or in combination.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Neomezeno na určité odvětví
Hazards
Nepřirozené polohy
Práce ve vysokém tempu
Prudké pohyby
Dlouhá pracovní doba
Ruční manipulace s břemeny
Špatné pracovní prostředí, např. osvětlení
Špatná organizace práce
Psychosociální rizika / rizika stresu
Opakující se pohyby/práce
Statické polohy – sezení
Statické polohy – stání
Používání zobrazovacích jednotek
Vibrace
Health effects
Bolest zad nebo jejich zranění
Poruchy dolních končetin
Poruchy dolních končetin
Poruchy krku a ramen
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Stres
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Prevention measures
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Zapojení zaměstnanců
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Snižování/minimalizace rizika prostřednictvím organizačních opatření, např. snížením počtu vystavených pracovníků, střídáním pracovních úkolů
Odborná příprava / pokyny (pro pracovníky)
Purpose of the material
Obecné informace
Zvyšování povědomí
Pokyny
Hodnocení rizik
Target audience
Zaměstnavatelé
Manažeři
Zástupci zaměstnanců
Pracovníci
Priority area
Ennetamine
Year
2007