Dishes that weigh in prevention

Typ: 
Case study
Country: 
Francie
Languages: 
French
Provider: 
INRS

Popis

In the catering industry, carrying hundreds of trays daily can be a source of RSI. To address this, the Rainforest Café has reduced the weight of its tableware. 

 

For example, by switching to polycarbonate carafes, the restaurant management reduced the weight of the carafes from 800g to 290g. The material is also unbreakable and causes less noise.

Access tool

Language of original language description: 
French

Other data

Sector / Industry covered: 
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Nebezpečí: 
Nepřirozené polohy
Práce ve vysokém tempu
Dlouhá pracovní doba
Ruční manipulace s břemeny
Health effects: 
Poruchy dolních končetin
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Prevention measures: 
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Technická opatření, např. ergonomické vybavení
Snižování/minimalizace rizika prostřednictvím organizačních opatření, např. snížením počtu vystavených pracovníků, střídáním pracovních úkolů
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Purpose of the material: 
Zvyšování povědomí
Cílová skupina: 
Všichni (žádná konkrétní cílová skupina)
Priority area: 
Prevence
Date of Publication / Year : 
2016