Formaldehyde — activities it is involved in, substitution and other prevention measures

MS information
Francie
French
2007

Popis

The leaflet provides information about formaldehyde in working environments. It describes occupational uses of formaldehyde, its health risks and prevention measures, including substitution.

Other data

Sector / Industry covered: 
Výroba textilií
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných a korkových výrobků, kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků
Výroba papíru a výrobků z papíru
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba základních kovů
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
STAVEBNICTVÍ
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Provider: 
Carsat Rhône-Alpes
Tasks covered: 
Cleaning or Disinfecting
Construction
Contact with Humans or Animals
Dyeing or Tanning
Handling Chemicals
Heating or Machining Plastics/Rubber
Heating, Machining, or Welding Metal
Manufacturing
Medical and Dental Services
Smelting and Casting Metal
Woodworking
Hazard - physical state: 
Gases
Hazard - health effects: 
Carcinogens
Irritants
Exposure route: 
Inhalation
Substance Description: 

formaldehyde

CAS Number: 
50-00-0
EC number: 
200-001-8
Prevention measures: 
Level 1. Substitution
Level 2. Technical measures, e.g. local exhaust ventilation
Účel informačních materiálů: 
General information
Guidance
Target group: 
Employers
OSH consultant
Safety officers
Workers representatives

Access tool