Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2009 and inventory report 2011

EU & international information
EU
English
2011

Popis

This report is the annual submission of the greenhouse gas inventory of the European Union to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. It presents greenhouse gas emissions between 1990 and 2009 for the EU-27, the EU-15, individual Member States and the economic sector.

Other data

Sector / Industry covered: 
ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
STAVEBNICTVÍ
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU
Provider: 
European Environment Agency
Substance Description: 

 

Iron, steel, cement, solid fuels, nitric acid, solvents

 

CAS Number: 
7439-89-6
7697-37-2
65997-16-2
EC number: 
231-096-4
231-714-2
266-045-5
Purpose of the material: 
Policy paper
Report
Target group: 
Managers
Policy makers
Researchers
Supervisor

Access tool