Ženy a BOZP

Agentura EU-OSHA podporuje kampaň zaměřenou na ukončení násilí páchaného na ženách

Orange the world: skoncujme s násilím páchaným na ženách! Toto je celosvětové téma letošních 16 dnů aktivismu proti genderově podmíněnému násilí, které proběhnou od 25. listopadu, Mezinárodního dne proti násilí na ženách, do 10. prosince 2021, Dne lidských práv.

Z nejnovějších údajů a zpráv těch, kteří stojí v první linii, vyplývá, že od vypuknutí pandemie COVID-19 nabyly veškeré druhy násilí páchaného na ženách a dívkách, zejména domácí násilí, na intenzitě.

Muskuloskeletální poruchy u pracovníků z řad žen, LGBTI osob a migrantů: rizikové faktory a prevence

Proč jsou pracovníci z řad žen, migrantů a LGBTI osob zvláště ohroženi rizikem rozvoje muskuloskeletálních poruch? A jak je možné tyto pracovníky chránit?

V tomto komplexním přezkumu zkoumáme prevalenci muskuloskeletálních poruch u těchto skupin a identifikujeme související fyzické, psychosociální, individuální a organizační rizikové faktory.

Mezinárodní den žen 2021 – přijímání opatření k zajištění rovnosti na pracovištích

8. březen je každoročně příležitostí ke zvyšování povědomí o přetrvávajících překážkách a problémech v oblasti dosažení genderové rovnosti pro všechny.

V rámci Mezinárodního dne žen agentura EU-OSHA upozorňuje na to, jak jsou ženy, vedle jiných skupin pracovníků, vystavovány fyzickým, psychosociálním a organizačním rizikovým faktorům na pracovišti souvisejícím s muskuloskeletálními poruchami, včetně jejich dvojí role pracovníka a neplaceného pečovatele.

Prevence muskuloskeletálních poruch u žen, migrantů a pracovníků LGBTI

Muskuloskeletální poruchy související s prací mohou postihnout každého. Z výzkumu však vyplývá, že obzvláště ohroženy jsou určité skupiny pracovníků, u nichž existuje riziko diskriminace, například ženy, migranti a pracovníci LGBTI.

Nová ucelená zpráva uvádí, proč mají tyto skupiny pracovníků obvykle horší podmínky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jak mohou podniky a veřejné orgány tento problém řešit.