Stres a psychosociální rizika

Psychosociální a organizační rizika mají negativní dopad na pracovníky z řad LGBTI osob v EU

Lesby, gayové, bisexuálové, transgender a intersexuální osoby (LGBTI) jako pracovníci v EU i nadále čelí psychosociálním a organizačním rizikům, včetně diskriminace, obtěžování a šikany na pracovišti. Nedostatečná ochrana a podpora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vystavuje pracovníky z řad LGBTI osob tlaku na jejich duševní zdraví a pohodu, včetně únavy, deprese nebo vyhoření.

Podpora duševního zdraví a pohody na pracovišti

Každoročně si 10. října připomínáme Světový den duševního zdraví s cílem zvýšit celosvětové povědomí o duševním zdravím a mobilizovat úsilí na jeho podporu. V rámci letošního tematického zaměření „Duševní zdraví ve světě nerovností“, které zvolila Světová federace pro duševní zdraví, je pozornost věnována otázkám, jež udržují nerovnosti v oblasti duševního zdraví, a podpoře občanské společnosti, aby zastávala aktivní roli při jejich řešení.