Muskuloskeletální poruchy

Psychosociální a organizační rizika mají negativní dopad na pracovníky z řad LGBTI osob v EU

Lesby, gayové, bisexuálové, transgender a intersexuální osoby (LGBTI) jako pracovníci v EU i nadále čelí psychosociálním a organizačním rizikům, včetně diskriminace, obtěžování a šikany na pracovišti. Nedostatečná ochrana a podpora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vystavuje pracovníky z řad LGBTI osob tlaku na jejich duševní zdraví a pohodu, včetně únavy, deprese nebo vyhoření.

Zaměření na muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí

Věděli jste, že řada muskuloskeletálních poruch začíná již v dětství? Již od raného věku je třeba řešit příčiny a přijímat preventivní opatření. Nová zpráva agentury EU-OSHA objasňuje rizikové faktory a zdůrazňuje význam péče o muskuloskeletální zdraví jako nedílné součásti vzdělávání. 

Posviťme si na muskuloskeletální poruchy během letošního Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací je záležitostí každého z nás! Agentura EU-OSHA se svými partnery slaví Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (25.–29. října) nabitým programem.

Po celé Evropě i mimo ni se konají akce, jejichž cílem je zvýšit povědomí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací a o nutnosti jejich řízení a prosazovat kulturu prevence rizik.