Muskuloskeletální poruchy

Proč může být postup multidisciplinární péče přínosný pro osoby s roztroušenou sklerózou

Muskuloskeletální poruchy ovlivňují životy osob s roztroušenou sklerózou, včetně jejich schopnosti pracovat. Společný diskusní dokument vypracovaný italským Národním institutem pro pojištění proti pracovním úrazům (INAIL) a agenturou EU-OSHA představuje zásahy a preventivní strategie, které mohou zmírnit dopad muskuloskeletálních poruch na pracovníky trpící roztroušenou sklerózou.

Psychosociální a organizační rizika mají negativní dopad na pracovníky z řad LGBTI osob v EU

Lesby, gayové, bisexuálové, transgender a intersexuální osoby (LGBTI) jako pracovníci v EU i nadále čelí psychosociálním a organizačním rizikům, včetně diskriminace, obtěžování a šikany na pracovišti. Nedostatečná ochrana a podpora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vystavuje pracovníky z řad LGBTI osob tlaku na jejich duševní zdraví a pohodu, včetně únavy, deprese nebo vyhoření.

Zaměření na muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí

Věděli jste, že řada muskuloskeletálních poruch začíná již v dětství? Již od raného věku je třeba řešit příčiny a přijímat preventivní opatření. Nová zpráva agentury EU-OSHA objasňuje rizikové faktory a zdůrazňuje význam péče o muskuloskeletální zdraví jako nedílné součásti vzdělávání.