Migrující pracovníci

Muskuloskeletální poruchy u pracovníků z řad žen, LGBTI osob a migrantů: rizikové faktory a prevence

Proč jsou pracovníci z řad žen, migrantů a LGBTI osob zvláště ohroženi rizikem rozvoje muskuloskeletálních poruch? A jak je možné tyto pracovníky chránit?

V tomto komplexním přezkumu zkoumáme prevalenci muskuloskeletálních poruch u těchto skupin a identifikujeme související fyzické, psychosociální, individuální a organizační rizikové faktory.

Muskuloskeletální poruchy související s prací: ochranu potřebují všichni

Věděli jste, že pracovníci, kteří čelí diskriminaci, včetně žen, migrantů a pracovníků z řad LGBTI, jsou také více ohroženi muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací? V prioritní oblasti věnované rozmanitosti pracovníků na internetových stránkách kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž naleznete materiály potřebné k zajištění stejné ochrany pro všechny pracovníky.

Stáhnoutin: bg | cs | da | de | et | el | en | es | fr | it | lv | lt | hu | mt | nl | pl | pt-pt | ro | sk | sl | sv |