Digitalizace

Průzkum ESENER poukazuje na digitální technologie a covid-19 jako na nové výzvy v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropském průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) pro rok 2019 byla za nově vznikající problematiku v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jasně označena digitalizace. Navzdory rostoucí míře využívání robotů, laptopů, chytrých telefonů nebo nositelných zařízení však na méně než jednom ze čtyř pracovišť (24 %) probíhají diskuse o možném dopadu těchto technologií na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Rozšiřování systémů řízení pracovníků založených na umělé inteligenci: jaké jsou důsledky pro BOZP?

Stále více podniků zavádí systémy řízení pracovníků založené na umělé inteligenci, aby zvýšily svou efektivitu a produktivitu nebo identifikovaly rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Patří mezi ně systémy sloužící ke sledování výkonnosti a zapojení pracovníků či systémy pro automatické plánování a přidělování úkolů.