ESENER-1Vybrat otázku

 

 

*Průměr za Evropskou unii zahrnuje údaje za Chorvatsko i přesto, že v roce 2009, kdy probíhaly práce v terénu na průzkumu ESENER-1, ještě nebylo členským státem EU (Chorvatsko vstoupilo do EU dne 1. července 2013). Údaje za tuto zemi byly zahrnuty, aby byla zajištěna konzistentnost s prezentací údajů z průzkumu ESENER-2. Nutno podotknout, že zahrnutí Chorvatska ovlivnilo údaje EU jen nepatrně v porovnání s údaji uvedenými v publikacích k průzkumu ESENER-1, které odpovídají zemím EU-27.