You are here

Průzkumy a statistiky týkající se BOZP

Průzkumy jsou základem naší práce a získané údaje pomáhají tvůrcům politik a výzkumným pracovníkům identifikovat nové trendy. Další užitečné statistické údaje o BOZP naleznete v těchto pramenech: