You are here

Průzkumy a statistiky týkající se BOZP

Zde naleznete výsledky našich evropských průzkumů a průzkumů veřejného mínění. Poskytují obrázek o řízení rizik na pracovišti a o tom, co si lidé myslí o prostředí, ve kterém pracují.

Průzkumy jsou základem naší práce a získané údaje pomáhají tvůrcům politik a výzkumným pracovníkům identifikovat nové trendy. Další užitečné statistické údaje o BOZP naleznete v těchto pramenech: