You are here

Strategie v oblasti BOZP

Konsolidace a koordinace vnitrostátních strategií je prvním ze sedmi klíčových strategických cílů obsažených ve strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020. V tomto kontextu vyzvala Evropská komise členské státy, aby v úzké spolupráci s příslušnými zúčastněnými subjekty, včetně sociálních partnerů, přehodnotily své vnitrostátní strategie.

S přispěním „kontaktních míst pro vnitrostátní strategie“ vytvořených podle strategického rámce shromáždila agentura EU-OSHA nejrůznější informace a vypracovala zprávu o vnitrostátních strategiích. Tato zpráva v současné době zahrnuje vnitrostátní strategie v oblasti BOZP ve 22 členských státech: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království, Španělsko a Švédsko. Průběžně budou do stávající zprávy začleňovány nové vnitrostátní strategie v oblasti BOZP.