Bezpečná práce s nebezpečnými chemickými látkami ve farmaceutické společnosti
19/10/2018 Typ: Případové studie 6 strany

Bezpečná práce s nebezpečnými chemickými látkami ve farmaceutické společnosti

Keywords:Kampaň 2018-2019

Tato případová studie popisuje participativní přístup, který zaujala chorvatská farmaceutická společnost k řízení rizik spojených s prací s nebezpečnými látkami.

Strategie společnosti v oblasti BOZP přesahuje rámec unijních a vnitrostátních právních předpisů. Zahrnuje pokročilé hodnocení rizik, odstranění používání nebezpečných chemických látek tam, kde je to možné, a technická opatření ke snížení expozice. Zvláštní důraz je kladen na těhotné nebo kojící zaměstnankyně, většinu zaměstnanců totiž tvoří ženy.

Klíčovými faktory úspěchu této strategie snižování rizik jsou školení, zvyšování informovanosti a zapojení všech zaměstnanců ve všech fázích vypracovávání a zavádění nových opatření k zajištění chemické bezpečnosti.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu