Průzkum mezi pracovníky na téma expozice rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění
20/05/2020 Typ: Přehled projektu 2 strany

Průzkum mezi pracovníky na téma expozice rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění

Keywords:Carcinogens, Work-related cancer

Tento přehled projektu představuje nový a inovativní průzkum expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě. O expozici rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění na pracovišti neexistuje na úrovni EU dostatek spolehlivých a srovnatelných údajů. Cílem tohoto průzkumu bude doplnění chybějících informací o jednom z největších zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě.

Průzkum se bude řídit modelem australské studie zkoumající expozice na pracovišti a k vyhodnocení expozic pracovníků na pracovišti na základě jejich pracovních úkolů využije on-line aplikaci. Zpočátku bude proveden na široce reprezentativním vzorku šesti členských států EU, přičemž první zjištění se očekávají v roce 2023.

Download in:DE | EN | ES | FI | FR | HU

Další publikace k tomuto tématu