Účast zaměstnanců na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: kvalitativní důkazy z průzkumu ESENER-2
03/04/2017 Typ: Zprávy 136 strany

Účast zaměstnanců na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: kvalitativní důkazy z průzkumu ESENER-2

Keywords:ESENER, Policy Makers, Účast zaměstnanců

Studie se zaměřuje na zastoupení zájmů zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví z pohledu samotných zástupců, jejich kolegů z řad zaměstnanců a zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků. Vychází z hloubkových rozhovorů s těmito respondenty ze 143 různých podniků v sedmi členských státech EU: Belgii, Estonsku, Nizozemsku, Řecku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku.

Valná většina těchto podniků se účastnila průzkumu ESENER-2. Podniky byly vybírány rovnoměrně ze tří hlavních odvětví (soukromý sektor – odvětví výroby, veřejný sektor a soukromý sektor – odvětví služeb) a tří velikostních kategorií (malé, střední a velké). Jejich analýzu doplnil přezkum literatury a doplňující rozhovory s osobami, které poskytly informace za klíčové organizace, i další kvantitativní analýza příslušných dat z průzkumu ESENER-2.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu