Ženy a stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu – shrnutí
04/10/2016 Typ: Zprávy 9 strany

Ženy a stárnoucí pracovní síla: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – přehled výzkumu – shrnutí

Keywords:Stárnutí a BOZP, Campaign 2016-2017, Ženy a BOZP

Tento dokument shrnuje zjištění týkající se interakce mezi genderem a věkem v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Zdůrazňuje potřebu zohledňovat změny spojené s věkem ve vztahu k (biologickým) rozdílům mezi pohlavími (jako je menopauza – zde výzkum chybí) a genderovým (sociálním) rozdílům včetně vertikální (hierarchické rozdíly) a horizontální (různá převládající odvětví) segregace, v důsledku nichž jsou ženy vystavené odlišným rizikům než muži. Jelikož tyto rozdíly trvají po celý pracovní život, dospívá zpráva k závěru, že do hodnocení rizik v rámci celoživotního přístupu je nutné začlenit jak gender, tak stárnutí.

Stáhnout in:EN

Další publikace k tomuto tématu