Dobré pracovní podmínky v odvětví poukazů na služby v Belgii

Keywords:

V roce 2019 představovalo ve státech EU-27 odvětví osobních služeb a služeb pro domácnost 9,5 milionu pracovních míst, z nichž bylo 6,3 milionu hlášených a 3,1 milionu nehlášených. Současný makroekonomický vývoj, například růst podílu pracovní činnosti žen a zejména stárnutí obyvatelstva, zvyšuje v Evropě poptávku po službách v odvětví osobních služeb a služeb pro domácnost.

Jak se uvádí v tomto dokumentu, který se věnuje odvětví osobních služeb a služeb pro domácnost v Belgii, několik charakteristických rysů specifických pro práci v těchto službách ohrožuje dobré pracovní podmínky jejich pracovníků. Jedná se zejména o fyzickou pracovní zátěž, omezený čas na přestávky mezi jednotlivými zákazníky, práci v izolaci, nedostatek společenského uznání a používané výrobky a materiály.

Pro toto odvětví je tedy velmi důležité, aby se zavedla celá řada opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Tento dokument obsahuje i praktická doporučení. 

Stáhnout in: en | fr |