Dosahování pracovních podmínek vstřícných vůči starším osobám v Evropě: pohled agentur EU na celoživotní cyklus práce a stárnutí
29/06/2017 Typ: Zprávy 84 strany

Dosahování pracovních podmínek vstřícných vůči starším osobám v Evropě: pohled agentur EU na celoživotní cyklus práce a stárnutí

Keywords:Stárnutí a BOZP, Campaign 2016-2017

Tato zpráva zohledňuje nejrůznější problémy související se stárnoucí pracovní silou a bere v úvahu jejich inovativní řešení. Zprávu koordinovala agentura EU-OSHA a vznikla ve spolupráci se střediskem Cedefop, institutem EIGE a nadací Eurofound, přičemž každá agentura EU se zaměřuje na odlišné hledisko demografických změn a jejich dopadů na zaměstnanost, pracovní podmínky i zdraví a vzdělávání pracovníků.

Zpráva zkoumá pracovní podmínky, přináší příklady politik týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u stárnoucí pracovní síly, začleňuje hledisko rovnosti žen a mužů a snaží se prozkoumat, jak by bylo možné využít odborné vzdělávání a přípravu k podpoře aktivního stárnutí při práci.

 

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu