3. evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 3)
20/11/2019 Typ: Zprávy 15 strany

3. evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 3)

Keywords:ESENER, Microenterprises, Stres a psychosociální rizika

Tato zpráva předkládá první analýzu hlavních zjištění a závěrů třetího průzkumu ESENER, který agentura EU-OSHA uskutečnila v roce 2019. Více než 45 000 podniků ve 33 zemích bylo dotazováno na jejich současné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), včetně hlavních hybných sil a překážek účinného řízení a účasti zaměstnanců.

Průzkum se zaměřil zejména na řízení psychosociálních rizik, jako jsou stres při práci a obtěžování, a zahrnoval rovněž otázky týkající se digitalizace. Cílem průzkumu, který zaujal holistický přístup k současné praxi v oblasti BOZP v celé Evropě, je pomoci utvářet nové zásady BOZP a zajistit účinnější řízení rizik na evropských pracovištích.

Stáhnout in:EN

Další publikace k tomuto tématu