Práce na dálku a zdravotní rizika v souvislosti s pandemií COVID-19: důkazy z praxe a politické důsledky

Keywords:

Práce na dálku přispěla k rozvoji podniků a pomohla jim přežít pandemii COVID-19. Vystavila však pracovníky většímu riziku rozvoje muskuloskeletálních poruch a problémů v oblasti duševního zdraví.

Tato zpráva hodnotí otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci související s prací na dálku, jakož i zavedená opatření a přijaté předpisy k prevenci a řízení rizik. Otevřené hloubkové rozhovory se zaměstnanci a zaměstnavateli ve třech vybraných zemích poukazují na pozitivní a negativní dopady práce na dálku během pandemie.

Vzhledem k tomu, že se práce na dálku po odeznění pandemie pravděpodobně ještě více rozšíří, přináší zpráva v závěru doporučení, která přispějí k jejímu dalšímu úspěšnému zavádění a zároveň zajistí bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

Stáhnout in: en