Švédsko: pracovní prostředí žen a prevence muskuloskeletálních poruch u žen

Keywords:

Tato případová studie se zabývá švédskou iniciativou na obecné zlepšení ochrany zdraví žen při práci a zvyšování povědomí o této problematice a zejména na snížení rizik vzniku muskuloskeletálních poruch, jimiž jsou ohroženy. V rámci této iniciativy inspektoři práce absolvovali školení na začleňování genderového hlediska do své každodenní praxe.

Následně provedli kontroly zaměřené na pracoviště a odvětví, kde převládají ženy, a tam, kde odhalili nedostatečná opatření k prevenci rizik, zahájili diskuse se zaměstnavateli. Iniciativa úspěšně přispěla ke zvýšení povědomí a změně myšlení, k začlenění genderového hlediska do tvorby politik je však zapotřebí změna na politické úrovni. 

Stáhnoutin: en