Podpora dodržování předpisů: pomoc společnostem při dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

Cílem výzkumného projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na zlepšení dodržování předpisů v oblasti BOZP je vytvořit prostředí, které organizace povzbuzuje a podporuje a pomáhá jim plnit jejich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

Výsledkem projektu jsou inovativní iniciativy a strategie, které lze začlenit do organizační kultury společností, aby byly zajištěny dobré pracovní podmínky pracovníků.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |