Shrnutí: Účast zaměstnanců na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: kvalitativní důkazy z druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
03/04/2017 Typ: Zprávy 15 strany

Shrnutí: Účast zaměstnanců na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: kvalitativní důkazy z druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)

Keywords:ESENER

Studie se zaměřuje na zastoupení zájmů zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví z pohledu samotných zástupců, jejich kolegů z řad zaměstnanců a zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků. Vychází z hloubkových rozhovorů s těmito respondenty ze 143 různých podniků v sedmi členských státech EU: Belgii, Estonsku, Nizozemsku, Řecku, Spojeném království, Španělsku a Švédsku.

Valná většina těchto podniků se účastnila průzkumu ESENER-2. Podniky byly vybírány rovnoměrně ze tří hlavních odvětví (soukromý sektor – odvětví výroby, veřejný sektor a soukromý sektor – odvětví služeb) a tří velikostních kategorií (malé, střední a velké). Jejich analýzu doplnil přezkum literatury a doplňující rozhovory s osobami, které poskytly informace za klíčové organizace, i další kvantitativní analýza příslušných dat z průzkumu ESENER-2.

Download in:EL | EN | ES | ET | FR | NL | SV

Další publikace k tomuto tématu