Shrnut í - druhý Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikaj íc ích rizik (ESENER-2)
18/03/2015 Typ: Zprávy 18 strany

Shrnut í - druhý Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikaj íc ích rizik (ESENER-2)

Keywords:ESENER

V rámci druhého kola celoevropského průzkumu podniků vedeného agenturou EU-OSHA, ESENER-2, byly shromážděny odpovědi od téměř 50 000 podniků na téma řízení BOZP a rizik na pracovišti. Zvláštní pozornost byla věnována psychosociálním rizikům, účasti zaměstnanců a motivačním faktorům a překážkám v rámci přijímání opatření. Cílem průzkumu je poskytnout údaje srovnatelné na národní úrovni a usnadnit tak tvorbu politik, jakož i pomoci pracovištím s účinnějším řešením rizik. Tato souhrnná zpráva přináší přehled hlavních výsledků průzkumu ESENER-2 a rozšiřuje zprávu o prvních zjištěních zveřejněnou v únoru 2015.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu