Stručný obsah - Řízení psychosociálních rizik v evropských mikropodnicích a malých podnicích: kvalitativní důkazy ze třetího Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 2019)

Keywords:

Tato zpráva představuje hlavní zjištění studie zaměřené na řízení psychosociálních rizik na evropských pracovištích. Vychází z kvalitativních důkazů z rozhovorů v mikropodnicích a malých podnicích v Dánsku, Německu, Španělsku, Chorvatsku, Nizozemsku a Polsku, které se účastnily třetího Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 2019).

Tato zpráva přináší informace, které usnadňují zkoumání toho, jak je řízení psychosociálních rizik organizováno v mikropodnicích a malých podnicích, a to na základě vyjádření pracovníků i vedoucích pracovníků. Přispívá k lepšímu porozumění faktorům, které ovlivňují prostředí, v němž podniky působí, včetně vnitrostátního kontextu, hospodářských faktorů a aspektů spojených s prací.

Studie potvrzuje zjištění průzkumu ESENER 2019, která uvádějí možnost větší flexibility v tom, jak si pracovníci uspořádávají své vlastní úkoly a pracovní dobu, jako hlavní cestu k prevenci psychosociálních rizik. Studie se dále zabývá dopadem pandemie COVID-19 na základě vyjádření dotázaných pracovišť.

Stáhnout in: de | en | et | fi | fr | lt | nl | pt | sl |