Shrnutí čtyř zpráv o sekundární analýze - Pochopení řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, psychosociálních rizik a účasti pracovníků na pracovištích pomocí průzkumu ESENER
17/04/2012 Typ: Zprávy 16 strany

Shrnutí čtyř zpráv o sekundární analýze - Pochopení řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, psychosociálních rizik a účasti pracovníků na pracovištích pomocí průzkumu ESENER

Keywords:Vznikající rizika, ESENER, Leadership, Hodnocení rizik, Statistika

V rámci průzkumu ESENER bylo provedeno 36 000 rozhovorů, díky čemuž se shromáždilo neobyčejné množství srovnatelných údajů o způsobu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na evropských pracovištích. Vedle hlavních závěrů, které byly zveřejněny v roce 2010, bylo na základě těchto údajů také možné provést statistické analýzy a stanovit základní problémy. Za tímto účelem byly provedeny čtyři projekty sekundární analýzy, které podrobněji zkoumají údaje z průzkumu ESENER. Výsledky uvedených analýz jsou popsány v tomto shrnutí. Čtyři související zprávy se zaměřují na: řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zastoupení pracovníků a konzultace v oblasti BOZP, faktory související s efektivním řízením psychosociálních rizik, řízení psychosociálních rizik – hnací síly, překážky, potřeby a přijímaná opatření.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Další publikace k tomuto tématu