Summary - Prognostická studie týkající se oběhového hospodářství a jeho dopadů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci: druhá fáze – mikroscénáře

Keywords:

Přechod na oběhové hospodářství vyžaduje nové obchodní modely a nové způsoby práce, které mohou přinášet nová rizika pro zdraví a bezpečnost pracovníků. Tato zpráva představuje výsledky druhé fáze této prognostické studie týkající se oběhového hospodářství.  Druhá fáze zahrnovala dialogy se zúčastněnými stranami v rámci čtyř pracovních seminářů uskutečněných v roce 2022.

Účastníci během těchto seminářů zkoumali budoucí možnosti a identifikovali konkrétní důsledky přechodu na oběhové hospodářství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na základě těchto diskusí zpráva představuje klíčová opatření nezbytná k formování takového přístupu k BOZP, který bude při přechodu na oběhové hospodářství v Evropě zaměřený na člověka.

Stáhnout in: en