Stručný obsah - Třetí Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 2019): souhrnná zpráva o tom, jak evropská pracoviště řídí bezpečnost a ochranu zdraví

Keywords:

Třetí Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER 2019) zahrnoval více než 45 000 podniků ve 33 zemích. Jeho zjištění jsou vzájemně srovnatelná jak mezi podniky různých velikostních kategorií, působícími v různých odvětvích činnosti a v různých zemích, tak ve vztahu k předchozímu průzkumu provedenému v roce 2014.

Tato souhrnná zpráva poskytuje cenný nástroj pro tvorbu související evropské politiky. Analyzuje výsledky průzkumu ESENER 2019 a zabývá se vývojem od roku 2014 s cílem pochopit potřeby pracovišť a nalézt nejlepší způsoby jejich řešení. Zpráva zkoumá, jak jsou rozpoznávána a řízena rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a za účelem zlepšení stávající situace se zaměřuje na možné hnací síly a překážky, přičemž se podrobně zabývá i právními předpisy. Mezi tematické oblasti, kterým zpráva věnuje zvláštní pozornost, patří psychosociální rizika a zapojení pracovníků. Rovněž zohledňuje dopad pandemie covidu-19 na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stáhnout in: cs | de | en | et | hu | lt | mt | sk | sl |