Summary - Vzdělávání – zjištění z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER)

Keywords:

Ze studie Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik a přezkumu literatury v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v odvětví vzdělávání v Evropě vyplynulo, že rizika v oblasti BOZP v tomto odvětví jsou zpravidla psychosociální a souvisejí s muskuloskeletálními poruchami.

Toto odvětví se vyznačuje silnějším řízením BOZP a zvýšenou úrovní povědomí o rizicích, ale i zapojením zaměstnanců, jejich odbornou přípravou a jmenováním zástupců pro BOZP.

Členským státům a příslušným zainteresovaným stranám zpráva rovněž přináší celou řadu politických ukazatelů pro toto odvětví.

Stáhnout in: en | et | pt |