Shrnutí – metoda založená na datech pro hodnocení expozice nebezpečným látkám na pracovištích v EU
17/01/2019 Typ: Zprávy 29 strany

Shrnutí – metoda založená na datech pro hodnocení expozice nebezpečným látkám na pracovištích v EU

Keywords:Kampaň 2018-2019

Tato souhrnná zpráva představuje základy metodiky založené na datech, vytvořené za účelem posouzení expozice nebezpečným látkám na pracovištích v EU a jako základ pro monitorování trendů a vývoje v oblasti expozice a používání.

Shrnuje použitý přístup, jenž je kombinací veřejně dostupných zdrojů údajů a odborného hodnocení a znalostí, s cílem identifikovat a stanovit priority dotčených nebezpečných látek.

Zpráva rovněž upozorňuje na nedostatky této metody a navrhuje možná zlepšení a další kroky.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu