Summary - Kognitivní automatizace: důsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

Tato zpráva se zaměřuje na automatizaci kognitivních úkolů pomocí pokročilé robotiky a systémů založených na umělé inteligenci a na její dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Hodnotí stávající výsledky výzkumu dopadu automatizace (či částečné automatizace) kognitivních úkolů a souvisejících důsledků pro konkrétní povolání, úkoly a odvětví.

Pojednává o výzvách i příležitostech, pokud jde o systémy založené na umělé inteligenci a BOZP, a to na základě základní taxonomie, která umožňuje třídit kognitivní úkoly podle toho, zda souvisí s informacemi, lidmi nebo předměty.

Stáhnout in: cs | de | en | fr | hr | it | pt |