Stručný obsah – Biologické činitele a nemoci z povolání: výsledky přezkumu literatury, odborného průzkumu a analýzy monitorovacích systémů
21/11/2019 Typ: Přehledy literatury 22 strany

Stručný obsah – Biologické činitele a nemoci z povolání: výsledky přezkumu literatury, odborného průzkumu a analýzy monitorovacích systémů

Keywords:Nebezpečné látky, Biological agents, Nemoci z povolání

Tato zpráva je součástí rozsáhlého projektu zaměřeného na řešení rizik, která představují biologické činitele na pracovišti. Jeho cílem je zvýšit povědomí o expozicích těmto pracovním rizikům, přinést více informací o souvisejících zdravotních problémech a podpořit úsilí o jejich prevenci.

Zpráva předkládá výsledky přezkumu odborné literatury, průzkumu odborníků a analýzy vybraných systémů, které používají členské státy Evropské unie pro monitorování nemocí a expozic. Posuzuje stávající znalosti o tomto tématu, včetně znalostí o nových a vznikajících rizikách, zjišťuje chybějící údaje a předkládá doporučení na zlepšení monitorování a prevence těchto velmi rozšířených rizik, kterým ještě zcela nerozumíme.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu