Stručný obsah – Analýza případových studií týkající se práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami
27/07/2020 Typ: Zprávy 9 strany

Stručný obsah – Analýza případových studií týkající se práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami

Keywords:Stárnutí a BOZP, Campaign 2020-2022, Muskuloskeletální poruchy

Tato zpráva představuje osm případových studií pracovníků s chronickými muskuloskeletálními poruchami, kteří se po nemocenské úspěšně vrátili do práce nebo pokračují v práci i s chronickou muskuloskeletální poruchou. Studie se zaměřují na prozkoumání zkušeností těchto pracovníků z různých organizací, odvětví a evropských zemí a jejich cílem je určit osvědčené postupy.

Vybranými faktory úspěchu, na které jednotlivé případy poukazují, jsou včasná intervence, podpora ze strany nadřízených a spolupracovníků a otevřená komunikace. Lidem často umožňují pokračovat v práci jednoduchá opatření. Analýza se rovněž zabývá přenositelností zmíněných intervencí do dalších organizací a výhodami toho, že si organizace udrží zkušené zaměstnance.

Stáhnout in:EN

Další publikace k tomuto tématu