Stručný obsah – Přístupy týkající se varování a dozoru za účelem identifikace onemocnění souvisejících s prací v EU
10/12/2018 Typ: Zprávy 15 strany

Stručný obsah – Přístupy týkající se varování a dozoru za účelem identifikace onemocnění souvisejících s prací v EU

Keywords:Nemoci z povolání, Alert and sentinel systems

Tato zpráva představuje zjištění rozsáhlého projektu o přístupech týkajících se varování a dozoru za účelem identifikace vznikajících rizik v oblasti ochrany zdraví při práci a nových onemocnění souvisejících s prací.

Zpráva zkoumá stávající přístupy uplatňované v Evropské unii (a v některých případech i mimo ni) a na základě analýzy 12 systémů varování a dozoru a konzultací s odborníky a zainteresovanými stranami uvádí doporučení pro zavádění a vylepšování těchto dohledových systémů.

Uvedený výzkum umožní lepší pochopení efektivních přístupů týkajících se varování a dozoru a způsobů, jakými tyto přístupy mohou podpořit tvorbu politik a fakticky podloženou prevenci nových onemocnění souvisejících s prací.

Download in:CS | EL | EN | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | NL | PL | SK | SL

Další publikace k tomuto tématu