Summary - Pokročilá robotika a automatizace: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Keywords:

Vznikající technologie mění pracoviště. Tato zpráva se zaměřuje na automatizaci fyzických úkolů pomocí pokročilé robotiky a systémy založené na umělé inteligenci a na jejich dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Zabývá se zejména dopady rostoucího využívání robotických systémů, které by rovněž mohly spolupracovat s lidmi, na pracovníky a náplň jejich práce, jakož i na podniky a odvětví, v nichž působí.

Dále se věnuje důsledkům pro bezpečnost, zdraví a dobré podmínky na pracovišti a opatřením a činnostem, které mohou podniky provádět, přičemž zdůrazňuje význam odborné přípravy koncových uživatelů. V neposlední řadě zpráva poskytuje informace o bezpečnostních normách vztahujících se na používání strojů na pracovišti.

Stáhnout in: bg | de | en | hr | hu | it | lt | mt |