Slovinsko: Kontrola expozice pracovníků nebezpečným látkám ve výrobě domácích spotřebičů
02/11/2019 Typ: Případové studie 3 strany

Slovinsko: Kontrola expozice pracovníků nebezpečným látkám ve výrobě domácích spotřebičů

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019
Oceněná organizace 

Slovinská výrobní společnost Gorenje, d.d, přistupuje k identifikaci a odstraňování rizik souvisejících s nebezpečnými látkami systematicky, přičemž se zaměřuje na spolupráci, která zahrnuje vedení, zaměstnance a jejich zástupce, jakož i multidisciplinární tým odborníků.

Prostřednictvím změn ve vybavení a postupech a vylepšeného řízení a sledování chemických látek snížila tato společnost počet chemických látek, které používá, počet zaměstnanců, kteří jsou jim vystaveni, a úroveň expozice. Společnost zdaleka přesahuje požadavky právních předpisů a soustavně usiluje o zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, přičemž své znalosti sdílí s dalšími společnostmi v celém Slovinsku.

Download in:EN | SL

Další publikace k tomuto tématu