Přezkum úspěšných srovnávacích iniciativ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
07/07/2015 Typ: Zprávy 4 strany

Přezkum úspěšných srovnávacích iniciativ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:Prevence úrazů, , Dobrá BOZP je přínosem pro firmu, Leadership, Účast zaměstnanců

Evropská agentura pro bezpečnosti a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) definuje srovnávání jako „plánovaný proces, jehož prostřednictvím organizace porovnává své procesy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s jinými organizacemi, aby zjistila, jak snížit počet úrazů a nemocí z povolání, zlepšit dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo snížit náklady na dodržování předpisů“. Na základě uvedené definice bylo celkovým cílem tohoto projektu přezkoumat srovnávací programy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které byly zavedeny na úrovni odvětví, členských států nebo na evropské úrovni. Šetření si také kladlo za cíl posoudit případné přínosy a také nedostatky uvedených programů a určit klíčové faktory a hlavní překážky jejich úspěchu.

Stáhnout in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL

Další publikace k tomuto tématu