You are here

Publikace
17/04/2012

Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Praktický průvodce

Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Praktický průvodce

Zaměstnanci svou práci často důkladně znají a vědí, jak ji mohou vykonávat bezpečněji. Tento průvodce ukazuje, jak mohou pracovníci tyto znalosti využít k aktivní spolupráci s manažery při zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Objasňuje příslušné role, odpovědnost a právní povinnosti pracovníků, jejich zástupců a zaměstnavatelů a přináší konkrétní příklady smysluplných kroků, které mohou všichni zúčastnění učinit ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento průvodce obsahuje rovněž užitečný „kontrolní seznam“, který mohou pracovníci a jejich zástupci využít jako vodítko, že pro omezení rizik dělají maximum.

Objednat výtiskKnihkupectví EU: Můžete si objednat tištěnou kopii tohoto dokumentu
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV