Rehabilitace a návrat do práce po nádorovém onemocnění – nástroje a postupy
25/05/2018 Typ: Zprávy 99 strany

Rehabilitace a návrat do práce po nádorovém onemocnění – nástroje a postupy

Keywords:Rehabilitace, Work-related cancer

Stanovení diagnózy nádorového onemocnění má okamžité a dlouhodobé následky, a to i po skončení léčby.

Tento projekt zkoumá výzvy spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci, jimž čelí zaměstnavatelé i zaměstnanci, když se pracovníci vracejí do práce poté, co jim bylo diagnostikováno nádorové onemocnění. Tato zpráva uvádí příklady úspěšných nástrojů a postupů v jednotlivých zemích, které pomáhají předcházet dlouhodobé pracovní neschopnosti a nezaměstnanosti.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu