Psychosociální faktory v rámci prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

Keywords:

Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou většinou spojovány s fyzickými rizikovými faktory, jako jsou těžká břemena nebo pohyby s vysokou četností. Významnou roli však sehrávají také psychosociální faktory, které nejenže přispívají k riziku rozvoje nebo zhoršení muskuloskeletálních poruch, ale často jsou také překážkou pro návrat do práce.

Tento informační list uvádí psychosociální faktory související s muskuloskeletálními poruchami, jako je zvýšená pracovní zátěž nebo nedostatečná sociální podpora, a vysvětluje, jaký dopad mají na naše fyzické zdraví. Objasňuje, že klíčem k minimalizaci dopadu těchto faktorů je holistický a participativní přístup k hodnocení rizik na pracovišti, který bere v potaz jak fyzické, tak psychosociální faktory.

Stáhnout in: de | el | en | fi | fr | hr | hu | is | mt | nl | no | pt |