Participativní ergonomie a prevence muskuloskeletálních poruch na pracovišti

Keywords:

Tento diskusní dokument poskytuje úvod do problematiky participativních přístupů v oblasti ergonomie a zkoumá jejich účinnost při prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. Opatření v oblasti participativní ergonomie zahrnují osoby, které se skutečně podílejí na navrhování řešení na snížení souvisejících ergonomických rizik.

Tento dokument vysvětluje, jak to funguje, zkoumá některé z výhod těchto přístupů a vysvětluje, proč může být náročné posoudit jejich úspěch. Předkládá rovněž praktické zdroje, další literaturu a řadu případových studií o využívání participativní ergonomie ke snížení rizika muskuloskeletálních poruch na pracovišti.

Stáhnout in: en | fr | nl | no | pt | sl | sv |