Propagace platformy OiRA ve Francii
29/03/2018 Typ: Případové studie 4 strany

Propagace platformy OiRA ve Francii

Keywords:HORECA, OiRA, Silniční doprava

Nástroje OiRA ve Francii (vyvinuté institutem INRS) se ukázaly jako velmi úspěšné, pokud jde o zapojení malých a středních podniků (MSP), a při podněcování těchto podniků, aby provedly hodnocení rizik. Tato případová studie shrnuje činnosti v odvětví silniční dopravy a restaurací, jejichž cílem bylo oslovit MSP a poskytnout jim informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Shrnutí nabízí obecné informace o těchto odvětvích a myšlenky, z nichž vychází hlavní zaměření obou nástrojů.

Je vysvětleno zapojení různých partnerů do procesu a jsou určeny faktory úspěchu.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu