Nizozemsko: Omezení expozice škodlivému prachu u pracovníků v odvětví rostlinné výroby
02/11/2019 Typ: Případové studie 3 strany

Nizozemsko: Omezení expozice škodlivému prachu u pracovníků v odvětví rostlinné výroby

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Carcinogens
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019
Oceněná organizace 

Pracovníci v zemědělství mohou být vystaveni škodlivému prachu z půdy tvořenému krystalickým oxidem křemičitým, který představuje riziko pro zdraví.

Malý nizozemský zemědělský podnik Mansholt BV ve spolupráci se subjektem Stigas zabývajícím se ochrannou zdraví při práci v tomto odvětví zakročil proti expozici prachu při třídění brambor tím, že zavedl řadu kolektivních technických a organizačních opatření k minimalizaci prachu. Vybavení a postupy se měnily postupně, aby se náklady rozložily. Byly zakoupeny vysavač a elektrický vysokozdvižný vozík, čímž se odstranila expozice výfukovým plynům ze vznětových motorů v prostorách podniku, přičemž na hledání a zavádění opatření se aktivně podíleli i pracovníci.

Přístup podniku Mansholt BV je dobrým příkladem, jak může malý podnik s omezenými zdroji dosáhnout skutečného zlepšení v oblasti BOZP.

Stáhnout in:EN | NL

Další publikace k tomuto tématu