Muskuloskeletální poruchy ve zdravotnictví
21/06/2020 Typ: Diskusní dokumenty 23 strany

Muskuloskeletální poruchy ve zdravotnictví

Keywords:Campaign 2020-2022

Rostoucí zátěž v oblasti péče, potíže při náboru a stárnoucí pracovní síla – to vše přispívá k tomu, že muskuloskeletální poruchy se ve zdravotnictví pravděpodobně stanou čím dál obtížnějším problémem v oblasti BOZP.

Tento diskusní dokument uvádí přezkum literatury o muskuloskeletálních poruchách ve zdravotnictví. Obsahuje přehled muskuloskeletálních poruch a jejich prevalence v tomto odvětví a zkoumá rizikové faktory a efektivní opatření v oblasti prevence, zmírňování a řízení muskuloskeletálních poruch na zdravotnických pracovištích.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu