Muskuloskeletální poruchy v odvětví zemědělství: od identifikace rizik po přijímání preventivních opatření
14/10/2020 Typ: Diskusní dokumenty 19 strany

Muskuloskeletální poruchy v odvětví zemědělství: od identifikace rizik po přijímání preventivních opatření

Keywords:Zemědělství, Campaign 2020-2022, Muskuloskeletální poruchy

Práce v zemědělství zahrnuje mnoho opakujících se pracovních úkonů. Zejména ruční manipulace s břemeny a jejich zvedání může způsobovat namáhání organismu a nepřirozené polohy. Nutnost práce venku a specifika terénu kladou vysoké nároky na návrhy zemědělských strojů. Tento diskusní dokument se zabývá používáním mechanizace ke snížení rizika muskuloskeletálních poruch, a to zejména poruch horních končetin, v zemědělství. Věnuje se také normám pro hodnocení rizik.

Dokument obsahuje případovou studii o zemědělské produkci v italském regionu Marche a popisuje podporu poskytovanou italským Národním institutem pro pojištění proti pracovním úrazům (INAIL) v rámci pomoci zemědělským mikropodnikům a malým podnikům při prevenci muskuloskeletálních poruch.

Stáhnout in:EN

Další publikace k tomuto tématu