Řízení problematiky léků zvyšujících výkonnost na pracovišti: hledisko BOZP
07/06/2018 Typ: Diskusní dokumenty 14 strany

Řízení problematiky léků zvyšujících výkonnost na pracovišti: hledisko BOZP

Keywords:Prevence úrazů, Vznikající rizika, Stres a psychosociální rizika

Tento článek poskytuje aktuální informace o nejnovějším vývoji, pokud jde o rizika, která v oblasti BOZP představují léky zvyšující výkonnost.

Snaží se pochopit širší souvislosti užívání léků zvyšujících výkonnost pracovníky. Zabývá se například sociálními a ekonomickými podmínkami, za kterých je pravděpodobné, že se pracovník uchýlí k jejich užívání, a zamýšlí se nad tím, jak o této problematice informují sdělovací prostředky.

Závěry by měly přispět k podnícení diskuse o této problematice, přičemž se zaměřují na dopady pro vedoucí pracovníky a tvůrce politik.

Download in:EL | EN | HR | HU | LV | SL

Další publikace k tomuto tématu