Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na evropských pracovištích – důkazy z druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)
15/02/2018 Typ: Zprávy 68 strany

Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na evropských pracovištích – důkazy z druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers

Zpráva popisuje, jak může zapojení vedení a zástupců zaměstnanců do řízení BOZP výrazně zvýšit pravděpodobnost uplatňování správné praxe ve společnosti.

Poukazuje rovněž na nutnost v souladu se strategickým rámcem EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 a evropským pilířem sociálních práv pomáhat s BOZP mikropodnikům a malým podnikům.

Upozorňuje také, že je třeba se zabývat tendencí organizací zaměřovat se spíše na tradiční „bezpečnostní“ aspekty BOZP než na zdravotní a psychosociální rizika, a to zejména v mikropodnicích a malých podnicích a v určitých odvětvích.

Download in:EN

Další publikace k tomuto tématu